fbpx

Het lijkt eenvoudig uitgelegd. Noodzakelijk bijwerk is wat je als aannemer extra hebt moeten uitvoeren en gevraagd meerwerk, werd gevraagd door de klant om uit te voeren. Maar beide staan natuurlijk niet vermeld op de offerte en kan je dus in principe niet zomaar aanrekenen. We lichten dit even toe.

Er werd in de offerte of aannemersovereenkomst beschreven welke werken er uitgevoerd moesten worden. In de loop van de werken kan blijken dat er extra werken moeten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld bepaalde leidingen zijn in slechtere staat dan voorzien en moeten vervangen worden om in orde te zijn en gekeurd te geraken. Een ander voorbeeld kan zijn dat muren verstevigd moeten worden om verder te kunnen. Enzovoort.

Dergelijke zaken kan je klasseren onder “noodzakelijk bijwerk”.

Vraagt je klant echter tijdens de uitvoering van de werken om bijvoorbeeld een extra stopcontact of een extra schakelaar te voorzien, dan valt dit onder de noemer “gevraagd meerwerk”.

 

EHBA: meerwerken

Goede afspraken maken goede vrienden

Je kan in je offerte of aannemingsovereenkomst al afspraken maken over de manier waarop bijwerk of meerwerken verrekend worden. Er kan bijvoorbeeld een uurtarief overeengekomen worden. Dit moet echter in een duidelijke clausule vermeld worden in de Algemene Voorwaarden op jouw offerte of overeenkomst.

Staat dit niet vermeld in je Algemene Voorwaarden, dan kan de klant weigeren de meerkost te betalen omdat deze niet in de offerte of overeenkomst zelf stond.

Dek je dus zeker goed in! Contacteer ons voor meer informatie.

error: DEZE INHOUD IS BESCHERMD