fbpx

Potestatieve voorwaarden zijn voorwaarden die afhankelijk zijn van de wil van één van de partijen bij een overeenkomst. Met andere woorden, het vervullen van de voorwaarde hangt af van de subjectieve beslissing of actie van een van de partijen.

Dit kan problematisch zijn, omdat het de andere partij weinig controle geeft over het behalen van de voorwaarde. Een potestatieve voorwaarde kan een bepaling bevatten zoals “Partij A zal de overeenkomst beëindigen wanneer hij/zij dat wenst.” In dit geval kan Partij A op elk moment eenzijdig besluiten om de overeenkomst te beëindigen, zonder dat Partij B enige zeggenschap heeft.

Waarom zijn potestatieve voorwaarden verboden?

Het verbod op potestatieve voorwaarden in algemene voorwaarden betekent dat het gebruik van dergelijke voorwaarden in de algemene voorwaarden van een contract niet is toegestaan of juridisch bindend is. 

EHBA - Potestatieve voorwaarden

Dit is meestal gebaseerd op de redenering dat potestatieve voorwaarden de rechten en belangen van de andere partij kunnen schaden en het evenwicht tussen de partijen kunnen verstoren.

Ze zijn vooral verboden in consumentenbeschermingswetten en andere regelgeving die tot doel heeft om de zwakkere partij in een contract te beschermen, zoals consumenten of kleine bedrijven. Deze wetten kunnen bepalingen bevatten die bepaalde typen potestatieve voorwaarden als onrechtmatig, ongeldig of niet-afdwingbaar beschouwen. Dit is bedoeld om ervoor te zorgen dat contracten eerlijk en redelijk zijn en dat beide partijen redelijke controle hebben over het behalen van de voorwaarden van de overeenkomst.

Het verbod in algemene voorwaarden is bedoeld om te voorkomen dat een partij eenzijdig en willekeurig voordeel haalt uit een contract, zonder rekening te houden met de belangen van de andere partij. Door deze voorwaarden te verbieden, wordt de contractuele relatie meer gebaseerd op evenwicht en redelijkheid, waarbij beide partijen in staat zijn om op een eerlijke manier aan hun verplichtingen te voldoen.

Het is belangrijk op te merken dat wetten en regelgeving met betrekking tot potestatieve voorwaarden kunnen variëren tussen verschillende rechtsgebieden en landen. Het is altijd verstandig om advies in te winnen bij een gekwalificeerde jurist of advocaat als je specifieke vragen hebt over potestatieve voorwaarden en het verbod ervan in jouw rechtsgebied.

EHBA bekijkt het graag samen met u of uw algemene voorwaarden conform zijn:

error: DEZE INHOUD IS BESCHERMD