fbpx

De wetgeving rond schuldvordering bij consumenten is gewijzigd. Als juridisch adviseur houden wij je graag op de hoogte bij wetswijzigingen. Hier alvast enkele zaken waar je rekening moet mee houden.

Aarzel niet ons te contacteren mocht je nog vragen hebben hierover.

Wat dient eerst te gebeuren wanneer de betaling uitblijft na de vervaldag?

Allereerst is het zo dat de consument pas een betalingsachterstand heeft vanaf de vervaldag van de factuur.

Vanaf dan kan je dus ook het proces van schuldvordering starten.

Volgens de nieuwe wetgeving dien je hiervoor vanaf nu éérst een gratis betalingsherinnering te versturen en daarbij een wachttijd van 14 dagen te respecteren.

Er mogen dus géén bijkomende kosten aangerekend worden aan de consument.

EHBA - Schuldvordering

Wat dient men te vermelden op deze eerste herinnering?

  Het is vanzelfsprekend dat hierop jouw eigen bedrijfsgegevens vermeld staan, waaronder zeker het ondernemingsnummer.

  Vervolgens dien je te vermelden waarvoor de klant een herinnering ontvangt: voor welk product/welke diensten? Voor welk bedrag?

  Daarbij herinner je de consument ook aan de reden waarvoor hij/zij deze herinnering ontvangt, namelijk dat de termijn voor de betaling van de factuur vervallen is.

  Ter afsluiting dien je de klant in te lichten over wat de volgende stappen van de schuldvordering zijn indien er geen betaling komt binnen de 14 dagen, en dat je hierna ook verhogingen van het oorspronkelijke factuurbedrag doorvoert.

  Zijn er uitzonderingen op deze regels voor schuldvordering?

  Jazeker!

  Betreft het een vaste consument waaraan je regelmatig goederen of diensten levert? Dan mag je per kalenderjaar én vanaf de vierde betalingsherinnering telkens €7,50 portkosten aanrekenen.

  Ter herhaling: dit kan pas vanaf de 4de betalingsherinnering.

  De eerste drie herinneringen moet je gratis versturen.

  Welke belangrijke termijnen dienen gerespecteerd te worden?

  ➔ Je bent geen KMO volgens artikel 1:24, §1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen

  In dat geval mag je het oorspronkelijke factuurbedrag pas verhogen met een forfaitair schadebeding en interesten na volgende termijnen:

  • 3de werkdag na verzending van de eerste, gratis herinnering per post
  • 1ste dag na verzending van de eerste, gratis herinnering via e-mail

  ➔ Je bent wél een KMO volgens artikel 1:24, §1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen

  • Je mag interesten aanrekenen vanaf de dag, volgend op de dag waarop je de
  eerste herinnering hebt verstuurd

  Hoeveel bedragen die interesten bij schuldvordering nu eigenlijk?

  Deze kosten mogen niet hoger zijn dan de wettelijke rentevoeten voor betalingsachterstand bij handelstransacties.

  Hoeveel deze interesten bedragen, kan je nakijken op de website van de FOD Financiën.

  Dit tarief wijzigt echter elk semester. Zorg dus dat je af en toe nakijkt of je nog steeds het juiste tarief aanrekent!

  Hoeveel bedraagt het forfaitair schadebeding?

  Het forfaitair schadebeding reken je slechts eenmalig aan.

  Hoeveel dat beding maximaal mag bedragen, wordt bepaald door de wet.

  €20,00 → schuldvordering </= €150,00

  €30,00 + 10% op het schuldbedrag → tussen €150,01 en €500,00

  €65,00 + 5% op het schuldbedrag → tussen €500,01 en maximum €2.000,00

  Opgelet! Deze bedragen zijn bepaald door de wet en mogen dus niet overschreden worden. Een lager bedrag daarentegen mag je altijd vrijblijvend vorderen.

  Belang van Algemene Voorwaarden

  Je mag hte factuurbedrag enkel verhogen met een schadebeding en interesten indien dit zo voorzien is in je Algemene Voorwaarden!

  error: DEZE INHOUD IS BESCHERMD